Són aparells de diferents materials que substitueixen les peces perdudes recolzant-se en les peces romanents per a tenir major subjecció. Aquest tipus de pròtesi han de retirar-se i netejar-se després de cada menjar al mateix temps que es realitza el raspallat dental.

[listmenu menu=”MenuPròtesisCat” menu_id=”35” container_class=»menuContainerClass» menu_class=»menu_zettabyte»  ]