La nostra clínica

Sala d'espera

Recepció

Passadís als Boxes

Boxes

Sala de raigs

La nostra clínica

Sala d'espera

Recepció

Passadís als Boxes

Boxes

Sala de rajos